Násilie páchané na dieťati (CAN syndróm – Child Abused and Neglect)

Akreditovaný študijný program sústavného vzdelávania Násilie páchané na dieťati (CAN syndróm – Child Abused and Neglect) Termíny vzdelávacej aktivity:  10. – 11. marec 2017 7. – 8. apríl 2017 Prihláška Študijný program určený pre zdravotnícke povolanie: pediater, sestra, pôrodná asistentka, zdravotnícky čítať ďalej …