V. celoštátna konferencia s medzinárodnou účasťou

Bolesť je globálny problém, ktorý azda najčastejšie riešia lekári aj ostatní zdravotnícki pracovníci v svojej každodennej profesionálnej činnosti. V dňoch 23. – 24. 3. 2017 sa v Aule Polyfunkčného zariadenia SZU konala V. celoštátna konferencia s medzinárodnou účasťou s ústrednou témou Bolesť. Organizátorom bola FZ SZU čítať ďalej …