Predmety

Biochémia (FDBIOCH) – 1 ročník fyzioterapia denné štúdium

Vnútorné lekárstvo a reumatológia (2) (VLaR2/FYZd) – 1 ročník fyzioterapia denné štúdium LS

  • pedagóg: MUDr. Ľubomír Skladaný, PhD.