Informačné listy predmetov LVMZ

Pôvodný študijný program

Nový študijný program

 1. Analytická chémia (1)
 2. Analytická chémia (2)
 3. Anatómia a fyziológia (1)
 4. Anatómia a fyziológia (2)
 5. Aplikovaná informatika
 6. Aplikovaný výskum
 7. Biofyzika
 8. Biochémia
 9. Farmakológia a toxikológia (1)
 10. Farmakológia a toxikológia (2)
 11. Histológia a histologická technika (1)
 12. Histológia a histologická technika (2)
 13. Hygiena a epidemiológia (1)
 14. Hygiena a epidemiológia (2)
 15. Imunológia (1)
 16. Imunológia (2)
 17. Klinická biochémia (1)
 18. Klinická biochémia (2)
 19. Klinická biochémia (3)
 20. Klinická cytológia
 21. Klinická hematológia a transfuziológia (1)
 22. Klinická hematológia a transfuziológia (2)
 23. Klinická mikrobiológia (1)
 24. Klinická mikrobiológia (2)
 25. Klinika chorôb (1)
 26. Klinika chorôb (2)
 27. Laboratórna technika (1)
 28. Laboratórna technika (2)
 29. Latinský jazyk (1)
 30. Latinský jazyk (2)
 31. Lekárska biológia
 32. Molekulárna biológia a genetika (1)
 33. Molekulárna biológia a genetika (2)
 34. Organizácia zdravotníctva a poistného systému
 35. Patologická anatómia
 36. Patologická fyziológia
 37. Právo a legislatíva v zdravotníctve
 38. Prázdninová prax (1)
 39. Prázdninová prax (2)
 40. Profesijná komunikácia
 41. Prvá pomoc
 42. Rádiológia a nukleárna medicína (1)
 43. Rádiológia a nukleárna medicína (2)
 44. Seminár k záverečnej práci (1)
 45. Seminár k záverečnej práci (2)
 46. Súvislá odborná prax (1)
 47. Súvislá odborná prax (2)
 48. Súvislá odborná prax (3)
 49. Súvislá odborná prax (4)
 50. Všeobecná a vývinová psychológia
 51. Vyšetrovacie metódy v genetike (1)
 52. Vyšetrovacie metódy v genetike (2)
 53. Vyšetrovacie metódy v hematológii a transfuziológii (1)
 54. Vyšetrovacie metódy v hematológii a transfuziológii (2)
 55. Vyšetrovacie metódy v histológii (1)
 56. Vyšetrovacie metódy v histológii (2)
 57. Vyšetrovacie metódy v hygiene a epidemiológii
 58. Vyšetrovacie metódy v imunológii
 59. Vyšetrovacie metódy v klinickej biochémii (1)
 60. Vyšetrovacie metódy v klinickej biochémii (2)
 61. Vyšetrovacie metódy v klinickej biochémii (3)
 62. Vyšetrovacie metódy v klinickej biochémii (4)
 63. Vyšetrovacie metódy v klinickej cytológii
 64. Vyšetrovacie metódy v klinickej mikrobiológii (1)
 65. Vyšetrovacie metódy v klinickej mikrobiológii (2)
 66. Vyšetrovacie metódy v mikrobiológii a biológii životného prostredia
 67. Vyšetrovacie metódy v toxikológii
 68. Vyšetrovacie metódy vo funkčnej diagnostike
 69. Základy ekonomiky
 70. Základy manažmentu
 71. Zdravotnícka etika afilozofia
 72. Anglický jazyk (1)
 73. Anglický jazyk (2)
 74. Anglický jazyk (3)
 75. Anglický jazyk (4)
 76. Anglický jazyk (5)
 77. Anglický jazyk (6)
 78. Nemecký jazyk (1)
 79. Nemecký jazyk (2)
 80. Nemecký jazyk (3)
 81. Nemecký jazyk (4)
 82. Nemecký jazyk (5)
 83. Nemecký jazyk (6)
 84. Pedagogika v zdravotníctve
 85. Sociológia
 86. Štatistika (1)
 87. Štatistika (2)
 88. Telesná výchova (1)
 89. Telesná výchova (2)
 90. Telesná výchova (3)
 91. Telesná výchova (4)
 92. Telesná výchova (5)
 93. Telesná výchova (6)