Napísali o nás …

Poďakovanie za spoluprácu (link)

Chcela by som pochváliť Vašich študentov fyzioterapie, ktorí na výstave „Kam na vysokú školu“ prezentovali Fakultu zdravotníctva SZU. Prezentácia fakulty a štúdia bola pútavá, poučná a zároveň aj zábavná. Ochotne tiež odpovedali na naše otázky. Bolo vidieť, že sa v danej problematike vyznajú a majú záujem podeliť sa o svoje skúsenosti aj s inými.

Bianka Baláková

 

Musím pochváliť študentov. Okrem zápočtových testov písali aj seminárnu prácu na tému: „Srdce ako najdôležitejší biologický orgán, sídlo duše a pocitov a most človeka k človeku“. Na prvý pohľad ťažká téma, ale vedela som, že sa s ňou úspešne popasujú. V prvej časti sa venovali popisu srdca z biologickej stránky a postupne z textu vznikala filozofická úvaha, ku ktorej študenti pripájali bohaté zážitky z ich praxe. Samozrejme, boli tam aj nejaké gramatické chybičky, pri tak nízkom počte hodín jazyka nemôžem od študentov chcieť, aby boli super lingvisti, ale keď som čítala práce, niektoré boli tak pekné a dojímavé, že som mala slzy na krajíčku a vďaka ich náhľadom na svet si ich vážim ešte viac. Majú ešte tak čistú dušu a názory rozumnejšie ako niektorí dospelí ľudia. Vďaka svojmu budúcemu povolaniu a stretávaniu sa s pacientmi s rôznymi diagnózami sú už omnoho vyspelejší ako ich rovesníci. A spoznala som ich v úplne inom svetle. Aby som to uzavrela – myslím, že SZU a hodiny praxe strávené v nemocniciach z nich formujú dobrých ľudí, akých naša spoločnosť v dnešnej dobe „stratených hodnôt“ potrebuje ako soľ. A je to práve Vaša zásluha a Vaša vizitka ako vedenia, že im k tomu vytvárate podmienky.

PhDr. Erika Vozníková

 

Odbor fyzioterapia na Fakulte zdravotníctva SZU v Banskej Bystrici som študoval v rokoch 2013 až 2016. S priebehom štúdia som bol veľmi spokojný. Vyučujúci a mentori klinickej praxe nás po teoretickej a aj po praktickej stránke dostatočne pripravili pre povolanie fyzioterapeuta. Momentálne pracujem ako fyzioterapeut v Rakúsku, kde moju prípravu a praktické zručnosti získané na tejto škole ocenil aj môj zamestnávateľ, čo mi aj osobne vyjadril. Pozitívne ohlasy sú aj zo strany pacientov. Dôležitý je aj osobný prístup a empatia voči pacientovi. Ak ste sa rozhodli študovať práve tento odbor a na tejto fakulte, s prípravou na budúce povolanie budete veľmi spokojní.

Bc. Peter Nemec