Akademický senát

 1. PhDr. Jana Lauková, PhD. – predseda
 2. Mgr. Soňa Feiková, PhD. – podpredseda
 3. PhDr. Elena Janiczeková, PhD. – tajomník
 4. doc. PhDr. Mária Šupínová, PhD.
 5. PhDr. Dana Sihelská, PhD.
 6. PhDr. Daniel Gurín, Ph.D.
 7. PhDr. Jarmila Bramušková, PhD.
 8. Andrea Hlaváčová
 9. Štefan Bebjak
 10. Katarína Lipjanska
 11. Michaela Červienková

ČLENOVIA VOLEBNEJ KOMISIE pre voľbu kandidáta na funkciu dekana:

 1. PhDr. Dana Sihelská, PhD.
 2. PhDr. Elena Janiczeková, PhD.
 3. Štefan Bebjak    

Zoznam kandidátov na dekana FZ

Profesijný životopis kandidáta na voľbu dekana FZ


Dokumenty: