Komisia kvality

Zloženie Komisie kvality pri FZ SZU so sídlom v Banskej Bystrici

 • doc. PhDr. Beáta Frčová, PhD., MPH – predsedníčka
 • prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc.
 • doc. PhDr. Tatiana Rapčíková, PhD.
 • Ing. Irena Galadová, MBA
 • Mgr. Soňa Feiková, PhD.
 • prof. MUDr. Viera Spustová, DrSc.
 • PhDr. Jarmila Bramušková, PhD.
 • doc. MUDr. Igor Martuliak, PhD.
 • PhDr. Daniel Gurín, Ph.D
 • prof. MUDr. Peter Kothaj, CSc.
 • doc. PhDr. Mária Šupínová, PhD.

Študentská obec

 • Petra Ostrolúcka (LVMZ)
 • Marek Laktiš (UZS)
 • Petra Slamová (OŠE)
 • Patrik Beňuš (FYZ)

Dokumenty:

 • Štatút rady pre kvalitu SZU
 • Vnútorný systém zabezpečovania kvality FZ SZU