VEDA A VÝSKUM

MEDZINÁRODNÁ VEDECKÁ KONFERENCIA

Ústredná téma

  • Zdravie 2022

MIESTO KONFERENCIE / CONFERENCE LOCATION:

Konferencia sa sa bude konať/ Conference will be held on
7. – 8. septembra / September 2022, ONLINE formou / form (form details soon)

7. september – blok pozvaných prednášok / block of invited lectures
8. september – účastníci budú rozdelení do sekcií, každá bude mať svoj link / participants will be divided into sections, each with its own link

JAZYK KONFERENCIE / LANGUAGE OF THE CONFERENCE: slovenský/Slovak, český/Czech, anglický/English, čínsky/Chinese

Pre viac informácií kliknite TU