ABSOLVENTI

Dotazník absolventa

Vážení absolventi,

na základe žiadosti Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky súvisiacej s monitoringom uplatnenia absolventov vysokých škôl na trhu práce, si Vás dovoľujem osloviť a požiadať o vyplnenie online dotazníka zameraného na vyššie uvedený aspekt. Uplatnenie v praxi sa týka absolventov, ktorí ukončili štúdium na Fakulte zdravotníctva SZU v Bratislave so sídlom v Banskej Bystrici v akademickom roku 2012/2013 a v akademickom roku 2016/2017.

Vopred Vám ďakujeme za spoluprácu a participáciu na prieskume organizovanom MŠVVaŠSR.

doc. PhDr. Tatiana Rapčíková, PhD. – prodekanka pre pedagogickú činnosť FZ SZU

 

[contact-form-7 404 "Not Found"]