Akademický rok 2015/2016

HARMONOGRAM DENNÉHO ŠTÚDIA

Zápis študentov: 2. 9. – 10. 9. 2015

Začiatok akademického roka: 16. 9. 2015

Výučba v zimnom semestri:

 • 16. 9. – 4. 12. 2015 – OŠE všetky ročníky, 2. a 3. ročník FYZ, UZS, LVMZ
 • 16. 9. – 18. 12. 2015 – FYZ 1., UZS 1.

Súvislá odborná prax: 7. 12. – 18. 12. 2015

Skúškové obdobie: 4. 1. – 5. 2. 2016

Výučba v letnom semestri:

 • 8. 2. – 29. 4. 2016 OŠE, LVMZ 2. ročník
 • 8. 2. – 6. 5. 2016 FYZ 2. ročník
 • 8. 2. – 13. 5. 2016 ostatné odbory a ročníky

Výučba končiacich ročníkov: 8. 2. – 31. 3. 2016

Skúškové obdobie končiacich ročníkov: 1. 4. – 29. 4. 2016

Súvislá odborná prax:

 • 2. 5. – 27. 5. 2016 OŠE
 • 2. 5. – 27. 5. 2016 LVMZ 2. ročník
 • 9. 5. – 27. 5. 2016 FYZ 2. ročník
 • 16. 5. – 27. 5. 2016 FYZ 1. ročník
 • 16. 5. – 27. 5. 2016 UZS

Skúškové obdobie: 30. 5. – 8. 7. 2016

Záverečné práce:

Uloženie záverečných prác do CRZP: do 23. 3. 2016

Odovzdanie záverečných prác na ŠO: do 29. 3. 2016

Štátne skúšky: 2. 5. – 27. 5. 2016


HARMONOGRAM SÚSTREDENÍ ŠTUDENTOV EXTERNÉHO ŠTÚDIA

Zimný semester

Fyzioterapia (Mgr.)

 • 17. – 19. 9.2015 Fyzioterapia Mgr. 1. ročník
 • 22. – 24. 10. 2015 Fyzioterapia Mgr. 1. ročník
 • 26. – 28. 11. 2015 Fyzioterapia Mgr. 1. ročník
 • 17. – 19. 9.2015 Fyzioterapia Mgr. 2. ročník
 • 22. – 24. 10. 2015 Fyzioterapia Mgr. 2. ročník
 • 26. – 28. 11. 2015 Fyzioterapia Mgr. 2. ročník

Ošetrovateľstvo (Mgr.)

 • 5. – 9. 10. 2015 Ošetrovateľstvo Mgr. 1. ročník
 • 2. – 6. 11. 2015 Ošetrovateľstvo Mgr. 1. ročník
 • 21. – 25. 9. 2015 Ošetrovateľstvo Mgr. 2. ročník
 • 26. – 30. 10. 2015 Ošetrovateľstvo Mgr. 2. ročník

Urgentná zdravotná starostlivosť (Bc.)

 • 19. – 23. 10. 2015 Urgentná zdravotná starostlivosť Bc. 1. ročník
 • 9. – 13. 11. 2015 Urgentná zdravotná starostlivosť Bc. 1. ročník
 • 12. – 16. 10. 2015 Urgentná zdravotná starostlivosť Bc. 2. ročník
 • 9. – 13. 11. 2015 Urgentná zdravotná starostlivosť Bc. 2. ročník
 • 5. – 9. 10. 2015 Urgentná zdravotná starostlivosť Bc. 3. ročník
 • 2. – 6. 11. 2015 Urgentná zdravotná starostlivosť Bc. 3. ročník

Letný semester

Fyzioterapia (Mgr.)

 • 11. – 13. 2. 2016 Fyzioterapia Mgr. 1. ročník
 • 17. – 19. 3. 2016 Fyzioterapia Mgr. 1. ročník
 • 14. – 16. 4. 2016 Fyzioterapia Mgr. 1. ročník
 • 11. – 13. 2. 2016 Fyzioterapia Mgr. 2. ročník
 • 3. – 5. 3. 2016 Fyzioterapia Mgr. 2. ročník
 • 17. – 19. 3. 2016 Fyzioterapia Mgr. 2. ročník

Ošetrovateľstvo (Mgr.)

 • 22. – 26. 2. 2016 Ošetrovateľstvo Mgr. 1. ročník
 • 4. – 8. 4. 2016 Ošetrovateľstvo Mgr. 1. ročník
 • 8. 2. – 12. 2. 2016 Ošetrovateľstvo Mgr. 2. ročník
 • 14. – 18. 3. 2016 Ošetrovateľstvo Mgr. 2. ročník

Urgentná zdravotná starostlivosť (Bc.)

 • 7. – 11. 3. 2016 Urgentná zdravotná starostlivosť Bc. 1. ročník
 • 11. – 15. 4. 2016 Urgentná zdravotná starostlivosť Bc. 1. ročník
 • 22. – 26. 2. 2016 Urgentná zdravotná starostlivosť Bc. 2. ročník
 • 21. – 24. 3. 2016 Urgentná zdravotná starostlivosť Bc. 2. ročník
 • 15. – 19. 2. 2016 Urgentná zdravotná starostlivosť Bc. 3. ročník
 • 14. – 18. 3. 2016 Urgentná zdravotná starostlivosť Bc. 3. ročník