Akademický rok 2016/2017

HARMONOGRAM DENNÉHO ŠTÚDIA

Zápis študentov: 5. 9. – 6. 9. 2016

Začiatok akademického roka: 12. 9. 2016

Výučba v zimnom semestri:

 • 12. 9. – 23. 12. 2016 – UZS 1, LVMZ 1
 • 12. 9. – 2.12.2016 – študenti všetkých ročníkov ostatných odborov

Súvislá odborná prax:

 • 5. 12. – 23. 12. 2016 OŠE 1
 • 5. 12. – 16. 12. 2016 – OŠE 2, OŠE 3, UZS 2, UZS 3, LVMZ 3, FYZ 1, FYZ 2, FYZ 3

Skúškové obdobie pre opakovane zapísané predmety: 19. 9. – 14. 10. 2016

Skúškové obdobie: 2. 1. – 3. 2. 2017

Výučba v letnom semestri:

 • 6. 2. – 28. 4. 2017 – OŠE 2, LVMZ 1
 • 6. 2. – 5. 5. 2017 – OŠE 1, FYZ
 • 26. 2. – 12. 5. 2017 – UZS 1, UZS 2, FYZ 1

Výučba končiacich ročníkov: 6. 2. – 31. 3. 2017

Skúškové obdobie končiacich ročníkov: 3. 4. – 28. 4. 2017

Súvislá odborná prax:

 • 2. 5. – 26. 5. 2017 OŠE 2, LVMZ 1
 • 9. 5. – 26. 5. 2017 OŠE 1, FYZ 2
 • 15. 5. – 26. 5. 2017 UZS 1, UZS 2, FYZ 1

Skúškové obdobie: 15. 5. – 7. 7. 2017

Prázdninová prax: júl, august 2017

Záverečné práce:

Uloženie záverečných prác do CRZP: do 24. 3. 2017

Odovzdanie záverečných prác na ŠO: do 31. 3. 2017

Štátne skúšky: 2. 5. – 26. 5. 2017


HARMONOGRAM SÚSTREDENÍ ŠTUDENTOV EXTERNÉHO ŠTÚDIA

Zimný semester

Fyzioterapia (Mgr.)

 • 22. – 24. 9. 2016 Fyzioterapia Mgr. 2. ročník
 • 27. – 29. 10. 2016 Fyzioterapia Mgr. 2. ročník
 • 24. – 26. 11. 2016 Fyzioterapia Mgr. 2. ročník

Ošetrovateľstvo (Mgr.)

 • 19. – 23. 9. 2016 Ošetrovateľstvo Mgr. 2. ročník
 • 24. – 28. 10. 2016 Ošetrovateľstvo Mgr. 2. ročník

Urgentná zdravotná starostlivosť (Bc.)

 • 17. – 21. 10. 2016 Urgentná zdravotná starostlivosť Bc. 1. ročník
 • 28. 11. – 2. 12. 2016 Urgentná zdravotná starostlivosť Bc. 1. ročník
 • 10. – 14. 10. 2016 Urgentná zdravotná starostlivosť Bc. 2. ročník
 • 21. – 25. 11. 2016 Urgentná zdravotná starostlivosť Bc. 2. ročník
 • 3. – 7. 10. 2016 Urgentná zdravotná starostlivosť Bc. 3. ročník
 • 7. – 11. 11. 2016 Urgentná zdravotná starostlivosť Bc. 3. ročník

Letný semester

Fyzioterapia (Mgr.)

 • 16. – 18. 2. 2017 Fyzioterapia Mgr. 2. ročník
 • 2. – 4. 3. 2017 Fyzioterapia Mgr. 2. ročník
 • 30. 3. – 1. 4. 2017 Fyzioterapia Mgr. 2. ročník

Ošetrovateľstvo (Mgr.)

 • 20. – 24. 3. 2017 Ošetrovateľstvo Mgr. 2. ročník

Urgentná zdravotná starostlivosť (Bc.)

 • 27. 2. – 3. 3. 2017 Urgentná zdravotná starostlivosť Bc. 1. ročník
 • 3. – 7. 4. 2017 Urgentná zdravotná starostlivosť Bc. 1. ročník
 • 20. – 24. 2. 2017 Urgentná zdravotná starostlivosť Bc. 2. ročník
 • 27. – 31. 3. 2017 Urgentná zdravotná starostlivosť Bc. 2. ročník
 • 13. – 17. 2. 2017 Urgentná zdravotná starostlivosť Bc. 3. ročník
 • 20. – 24. 3. 2017 Urgentná zdravotná starostlivosť Bc. 3. ročník