Akademický rok 2017/2018

HARMONOGRAM DENNÉHO ŠTÚDIA

Zápis študentov: 04. 09. 2017 – 08. 09. 2017

Začiatok akademického roka: 11. 09. 2017

Výučba v zimnom semestri:

 • 11. 09. – 24. 11. 2017 – OŠE 2.
 • 11. 09. – 22. 12. 2017 – UZS 1.
 • 11. 09. – 01. 12. 2017 – OŠE 1., LVMZ 2., FYZ 2.
 • 11. 09. – 08. 12. 2017 – OŠE 3., UZS 2., UZS 3., FYZ 1., FYZ 3.

Súvislá odborná prax:

 • 27. 11. – 22. 12. 2017 – OŠE 2.
 • 04. 12. – 22. 12. 2017 – OŠE 1., LVMZ 2., FYZ 2.
 • 11. 12. – 22. 12. 2017 – OŠE 3., UZS 2., UZS 3., FYZ 1., FYZ 3.

Skúškové obdobie pre opakovane zapísané predmety: 18. 09. 2017 – 13. 10. 2017

Skúškové obdobie: 02. 01. 2018 – 02. 02. 2018

Výučba v letnom semestri:

 • 05. 02. – 27. 04. 2018 – OŠE 2., LVMZ 2.
 • 05. 02. – 04. 05. 2018 – OŠE 1.
 • 05. 02. – 07. 05. 2018 – FYZ 2.
 • 05. 02. – 11. 05. 2018 – UZS 1., UZS 2., FYZ 1.

Výučba končiacich ročníkov: 05. 02. 2018 – 29. 03. 2018

Skúškové obdobie končiacich ročníkov: 03. 04. 2018 – 27. 04. 2018

Súvislá odborná prax:

 • 30. 04. – 25. 05. 2018 – OŠE 2., LVMZ 2.
 • 07. 05. – 25. 05. 2018 – OŠE 1.
 • 09. 05. – 25. 05. 2018 – FYZ 2.
 • 14. 05. – 25. 05. 2018 – UZS 1., UZS 2., FYZ 1.

Skúškové obdobie: 28. 05.2018 – 06. 07. 2018

Prázdninová prax: júl, august 2018

Záverečné práce:

Uloženie záverečných prác do CRZP: do 23. 03. 2018

Odovzdanie záverečných prác na ŠO: do 29. 03. 2018

Štátne skúšky: 02. 05. 2018 – 25. 05. 2018


HARMONOGRAM SÚSTREDENÍ ŠTUDENTOV EXTERNÉHO ŠTÚDIA

Zimný semester

Urgentná zdravotná starostlivosť

 • 02. 10. – 06. 10. 2017 – 2. ročník
 • 06. 11. – 10. 11. 2017 – 2. ročník
 • 09. 10. – 13. 10. 2017 – 3. ročník
 • 13. 11. – 16. 11. 2017 – 3. ročník

Letný semester

Urgentná zdravotná starostlivosť

 • 26. 02. – 02. 03. 2018 – 2. ročník
 • 19. 03. – 23. 03. 2018 – 2. ročník
 • 12. 02. – 16. 02. 2018 – 3. ročník
 • 12. 03. – 16. 03. 2018 – 3. ročník
 •