Akademický rok 2018/2019

HARMONOGRAM DENNÉHO ŠTÚDIA

Zápis študentov: 03. 09. 2018 – 07. 09. 2018

Začiatok akademického roka: 17. 09. 2018

Výučba v zimnom semestri:

 • 17. 09. – 21. 11. 2018 – OŠE 3.
 • 17. 09. – 23. 11. 2018 – OŠE 2.
 • 17. 09. – 21. 12. 2018 – UZS 1., LVMZ 1.
 • 17. 09. – 30. 11. 2018 – OŠE 1., FYZ 2.
 • 17.09. – 07.12.2018 – UZS 2., UZS 3., FYZ 1. Bc., LVMZ 3., FYZ 1. Mgr.
 • 17.09. – 30.11.2018 – FYZ 3.

Súvislá odborná prax:

 • 22. 11. – 21. 12. 2018 – OŠE 3.
 • 26. 11. – 21. 12. 2018 – OŠE 2.
 • 03. 12. – 21. 12. 2018 – OŠE 1., FYZ 2.
 • 03.12. – 20.12.2018 – FYZ 3.
 • 10.12. – 21.12.2018 – UZS 2., UZS 3., FYZ 1. Bc., LVMZ 3., FYZ 1. Mgr.

Skúškové obdobie pre opakovane zapísané predmety: 17. 09. 2018 – 12. 10. 2018

Skúškové obdobie: 02. 01. 2019 – 01. 02. 2019

Výučba v letnom semestri:

 • 04. 02. – 26. 04. 2019 – OŠE 2., LVMZ 1.
 • 04. 02. – 03. 05. 2019 – OŠE 1.
 • 04. 02. – 03. 05. 2019 – FYZ 2., FYZ 1. Mgr
 • 04. 02. – 10. 05. 2019 – UZS 1., UZS 2., FYZ 1.

Výučba končiacich ročníkov: 04. 02. 2019 – 29. 03. 2019

Skúškové obdobie končiacich ročníkov: 01. 04. 2019 – 26. 04. 2019

Súvislá odborná prax:

 • 29. 04. – 24. 05. 2019 – OŠE 2., LVMZ 1.
 • 06. 05. – 24. 05. 2019 – OŠE 1.
 • 06. 05. – 23. 05. 2019 – FYZ 2.
 • 06. 05. – 24. 05. 2019 – FYZ 1. Mgr.
 • 13.05. – 24.05.2019 – UZS 1., UZS 2., FYZ 1.

Skúškové obdobie: 27. 05. 2019 – 04. 07. 2019

Prázdninová prax: júl, august 2019 (do 15.08.2019)

Záverečné práce:

Uloženie záverečných prác do CRZP: do 22. 03. 2019

Odovzdanie záverečných prác na ŠO: do 29. 03. 2019

Štátne skúšky: 02. 05. 2018 – 24. 05. 2019


HARMONOGRAM SÚSTREDENÍ ŠTUDENTOV EXTERNÉHO ŠTÚDIA

Zimný semester

Urgentná zdravotná starostlivosť

 • 01. 10. – 05. 10. 2018 – 1. ročník
 • 05. 11. – 09. 11. 2018 – 1. ročník
 • 08. 10. – 12. 10. 2018 – 3. ročník
 • 12. 11. – 16. 11. 2018 – 3. ročník

Letný semester

Urgentná zdravotná starostlivosť

 • 11. 02. – 15. 02. 2019 – 3. ročník
 • 11. 03. – 15. 03. 2019 – 3. ročník
 • 18. 02. – 22. 02. 2019 – 1. ročník
 • 18. 03. – 22. 03. 2019 – 1. ročník
 •