Akademický rok 2019/2020

Zápisy študentov:                                 2. 9. – 6. 9. 2019

Začiatok akademického roka:            16. 9. 2019

HARMONOGRAM DENNÉHO ŠTÚDIA

Výučba v zimnom semestri:  

 • 16. 9. – 20. 11. 2019    OSE 3. 
 • 16. 9. – 22. 11. 2019    OSE 2.
 • 16. 9. – 20. 12. 2019    UZS 1., LVMZ 1.                                                           
 • 16. 9. – 29. 11. 2019    OSE 1. d., FYZ 2., FYZ 3., LVMZ 2., FYZ 2. Mgr.
 • 16. 9. – 06. 12. 2019    UZS 2., UZS 3., FYZ 1.bc.,  FYZ 1. Mgr.

 

Súvislá odborná prax:  

 • 21. 11. – 20. 12. 2019  OSE 3.
 • 25. 11. – 20. 12. 2019  OSE 2.
 • 02. 12. – 20. 12. 2019  OSE 1. d., FYZ 2., LVMZ 2.,FYZ 2. Mgr.
 • 02. 12. – 19. 12. 2019   FYZ 3.
 • 09. 12. – 20. 12. 2019   UZS 2., UZS 3., FYZ 1 Bc., FYZ 1. Mgr. 

 

Skúškové obdobie pre opakovane zapísané predmety:

 • 16. 9. – 11. 10. 2019                                                     

Skúškové obdobie v zimnom semestri:

 • 7. 1. – 31. 1. 2020 

 

Výučba v letnom semestri:

 • 3. 2. – 24. 4. 2020        OSE 2., LVMZ 1., LVMZ 2.
 • 3. 2. – 30. 4. 2020        OSE 1. d., FYZ 1. Mgr.
 • 3. 2. – 04. 5. 2020        FYZ 2.
 • 3. 2. – 07. 5. 2020        UZS 1., UZS 2., FYZ 1.

Výučba končiacich ročníkov:

 • 3. 2. –  31. 3. 2020 

Skúškové obdobie končiacich ročníkov:

 • 1. 4. –  24. 4. 2020 

Súvislá odborná prax:

 • 27. 4.–22. 5. 2020    OSE 2., LVMZ 1., LVMZ 2.
 • 04. 5.–22. 5. 2020    OSE 1. d., FYZ 1. Mgr.
 • 05. 5.–22. 5. 2020    FYZ 2.
 • 11. 5.–22. 5. 2020    UZS 1., UZS 2., FYZ 1. 

Skúškové obdobie v letnom semestri:

 • 25. 5. – 5. 7. 2020  

Prázdninová prax:

 • júl, august 2020 (do 14. 8. 2020)

Záverečné práce : 

Uloženie záverečných prác v PDF formáte do CRZP:

 • do 20. 3. 2020 

Odovzdanie záverečných prác:

 • do 27. 3. 2020 

Štátne záverečné skúšky:

 • 4. 5. –  22. 5. 2020

 

HARMONOGRAM EXTERNÉHO ŠTÚDIA

Letný semester 2019/2020

Urgentná zdravotná starostlivosť – bakalársky stupeň štúdia

 • 10. 2. – 14. 2. 2020 1. ročník
 • 9. 3. – 13. 3. 2020 1. ročník
 • 17. 2. – 21. 2. 2020 2. ročník
 • 16. 3. – 20. 3. 2020 2. ročník
 • 3. 2. – 7. 2. 2020 4. ročník
 • 2. 3. – 6. 3. 2020 4. ročník

Ošetrovateľstvo – bakalársky stupeň štúdia 1. ročník

 • 17.2.2020 – 21.2.2020
 • 16.3.2020 – 20.3.2020
 • 20.4.2020 – 24.4.2020

Výučba :

 • 3. 2. –  30. 4. 2020 

Skúškové obdobie :

 • 25. 5. –  5. 7. 2020 

Súvislá odborná prax:

 • 4. 5.–22. 5. 2020   

Prázdninová prax:

 • júl, august 2020 (do 14. 8. 2020)