Aktuality

Náhradný termín konania prijímacích skúšok pre akademický rok 2018/2019

Vážení uchádzači, ďakujeme Vám za prejavený záujem o štúdium na našej fakulte. Vzhľadom k tomu, že s termínom konania prijímacích skúšok na našej fakulte 13. a  14. júna 2018 sa vyskytujú kolízie prijímacích skúšok na iných fakultách, oznamujeme Vám termíny  konania prijímacích skúšok na čítať ďalej …

Celoštátna konferencia s ústrednou témou: Multidisciplinárny prístup k poskytovaniu zdravotnej starostlivosti

Dňa 19. apríla 2018 sa na pôde Fakulty zdravotníctva SZU so sídlom v Banskej Bystrici uskutočnila celoštátna konferencia s medzinárodnou účasťou na ústrednú tému: Multidisciplinárny prístup k poskytovaniu zdravotnej starostlivosti. Konferencia prebehla pod záštitou rektora SZU, prof. MUDr. Petra Šimka, CSc. čítať ďalej …

Harmonogram prijímacích skúšok pre akademický rok 2018/2019 – skúšky telesnej zdatnosti

Termín: 13. jún 2018 Odbor: Urgentná zdravotná starostlivosť – denná forma štúdia Fyzioterapia – denná forma bakalárskeho štúdia Miesto registrácie: Plaváreň Štiavničky, Cesta na štadión 1269/30,  974 04 Banská Bystrica Registrácia uchádzačov na študijný program Fyzioterapia – denná forma bakalárskeho štúdia čítať ďalej …