Aktuality

Novoakreditovaný špecializačný študijný odbor v špecializačnom štúdiu

Novoakreditovaný špecializačný študijný odbor v špecializačnom štúdiu: Fyzioterapia v športe a telovýchove (rozhodnutím MZ SR zo dňa 30. 5. 2018) Dátum podania prihlášky do špecializačného štúdia: do 16. 11. 2018 Zaradenie do štúdia: od 1. 2. 2019 Bližšie informácie poskytne: PhDr. Daniel Gurín, Ph.D., čítať ďalej …

Promócie na Fakulte zdravotníctva SZU so sídlom v Banskej Bystrici

Dňa 27. júna 2018 sa v Aule Polyfunkčného zariadenia SZU na Bernolákovej ulici v Banskej Bystrici konali slávnostné promócie absolventov bakalárskeho a magisterského štúdia v dennej a v externej forme v nasledovných študijných odboroch a programoch: Ošetrovateľstvo Fyzioterapia Urgentná zdravotná starostlivosť. čítať ďalej …

Máme akademické majsterky Slovenska v atletike

V sobotu 16. júna 2018 sa na štadióne „Mladá garda“ v Bratislave konali Akademické majstrovstvá Slovenska v atletike. Slovenskú zdravotnícku univerzitu v Bratislave reprezentovali študenti študijného programu fyzioterapia Fakulty zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici v zložení: Jozef Buvala, Veronika Flosníková, Katarína Kuštárová, Simona Malatincová čítať ďalej …