Aktuality

Deň onko-prevencie

Fakulta zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity so sídlom v Banskej Bystrici pravidelne participuje na preventívnych programoch organizovaných RÚVZ v Banskej Bystrici. Prevencia a preventívne programy sú súčasťou vzdelávania a odbornej prípravy študentov. Osvetovú akciu organizovanú RÚVZ v Banskej Bystrici DEŇ ONKO – PREVENCIE, ktorá sa uskutočnila 22. čítať ďalej …

Deň otvorených dverí

Deň otvorených dverí na Fakulte zdravotníctva SZU so sídlom v Banskej Bystrici sa už tradične stal podujatím, počas ktorého študenti fakulty študujúci v dennej forme štúdia v študijných programoch: fyzioterapia, laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve, ošetrovateľstvo a urgentná zdravotná starostlivosť majú možnosť prezentovať nielen teoretické vedomosti, čítať ďalej …

IMATRIKULÁCIA ŠTUDENTOV FAKULTY ZDRAVOTNÍCTVA SZU

K významným mesiacom v živote Fakulty zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity so sídlom v Banskej Bystrici už tradične patrí november, kedy sa tradične uskutočňuje slávnostná imatrikulácia študentov prvých ročníkov dennej formy bakalárskeho a magisterského stupňa štúdia. V akademickom roku 2022/2023 sa imatrikulácie študentov uskutočnili 8. novembra 2022 čítať ďalej …

Európska noc výskumníkov

Dňa 30. 9. 2022 sa študenti 2. ročníka študijného programu urgentná zdravotná starostlivosť Fakulty zdravotníctva SZU zúčastnili projektu Európska noc výskumníkov v Europa shopping center v Banskej Bystrici. Prostredníctvom tohto projektu študenti prezentovali našu fakultu pred potenciálnymi uchádzačmi a záujemcami o štúdium nielen študijného čítať ďalej …