Aktuality

IMATRIKULÁCIA ŠTUDENTOV FAKULTY ZDRAVOTNÍCTVA SZU

K významným mesiacom v živote Fakulty zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity so sídlom v Banskej Bystrici už tradične patrí november, kedy sa tradične uskutočňuje slávnostná imatrikulácia študentov prvých ročníkov dennej formy bakalárskeho a magisterského stupňa štúdia. V akademickom roku 2022/2023 sa imatrikulácie študentov uskutočnili 8. novembra 2022 čítať ďalej …

Európska noc výskumníkov

Dňa 30. 9. 2022 sa študenti 2. ročníka študijného programu urgentná zdravotná starostlivosť Fakulty zdravotníctva SZU zúčastnili projektu Európska noc výskumníkov v Europa shopping center v Banskej Bystrici. Prostredníctvom tohto projektu študenti prezentovali našu fakultu pred potenciálnymi uchádzačmi a záujemcami o štúdium nielen študijného čítať ďalej …

Slávnostné otvorenie akademického roka 2022/23

Dňa 12. septembra 2022 sa v aule Polyfunkčného objektu Slovenskej zdravotníckej univerzity v Banskej Bystrici  konalo slávnostné otvorenie akademického roka 2022/23.  Pozvanie dekanky fakulty prijal rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave, Dr. h. c. prof. Peter Šimko, CSc., primátor mesta Banská Bystrica, MUDr. Ján čítať ďalej …