Aktuality

prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc. v Dvorane slávy SLS

21.septembra 2021 bol prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc. uvedený do Dvorany slávy slovenskej medicíny prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc., patrí medzi významné osobnosti československej a  slovenskej pediatrie. O jeho bohatej činnosti svedčí celý rad odborných aktivít, ktoré sa odvíjali od jeho pôsobenia čítať ďalej …

Otvorenie akademického roka 2021/22 – príhovor dekanky

Ctení členovia vedenia fakulty, kolegyne, kolegovia, milí študenti! Vysokoškolské prostredie zvykneme označovať aj ako akademické. Má svoju špecifickú klímu, svoje pravidlá i zvyklosti. Jednou z týchto zvyklostí je aj stretnutie akademickej a študentskej obce pri príležitosti začiatku nového akademického roka. Vzhľadom na podmienky viažúce čítať ďalej …

Promócie študentov Fakulty zdravotníctva SZU AR 2020/2021

Dňa 13. júla 2021 sa v aule Polyfunkčného objektu SZU so sídlom v Banskej Bystrici uskutočnila jedna z  najočakávanejších udalostí spojených so záverom akademického roka – promócie absolventov dennej formy bakalárskeho stupňa štúdia študijných odborov a programov: fyzioterapia, laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve, ošetrovateľstvo čítať ďalej …

Priebeh prijímacích pohovorov

Fakulta zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici Študijný program Forma štúdia Stav Termín Konečné výsledky         Rozhodnutie dekana Fyzioterapia bc./denná 8.6.2021-29.6.2021 TU TU Fyzioterapia mgr./denná 9.6.2021-29.6.2021 TU TU Urgentná zdravotná starostlivosť bc./denná 10.6.2021-29.6.2021 TU TU Ošetrovateľstvo bc./denná 9.6.2021-29.6.2021 TU TU Laboratórne vyšetrovacie čítať ďalej …

Prvá slovensko-čínska on-line prednáška

V sobotu, 22. mája 2021,  sa uskutočnila historicky prvá spoločná on-line prednáška Fakulty zdravotníctva SZU so sídlom v Banskej Bystrici a Liaoningskej univerzity tradičnej čínskej medicíny (ďalej TČM) v Shenyangu. Na základe bilaterálneho dohovoru si tému prvej prednášky vyžiadali vysokoškolskí učitelia Liaoningskej univerzity, konkrétne Katedra čítať ďalej …