Aktuality

Slovo dekanky – máj

„Vo svojich činoch buďme človekom mysliacim a myslime ako človek činu.“                                                                                                                   Henri Bergson   Mesiac máj bol v slovanskej terminológií označovaný ako „traveň, leteň, cveteň“. Všetky tri pojmy sú výrazom charakteristiky tohto mesiaca. Tráva sa zelenie, cítiť predzvesť leta a kvitnú všetky čítať ďalej …

Vyhlásenie voľby kandidáta na funkciu dekana FZ SZU – AKTUÁLNE

Navrhnutí kandidáti na funkciu dekana FZ SZU na funkčné obdobie 2021 – 2025 doc. PhDr. Bc. Beáta Frčová, PhD., MPH, mim. prof. – Profesijný životopis (*.pdf) Navrhovatelia: PhDr. Mgr. Jarmila Bramušková, PhD.                            prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc.                            Mgr. Juraj čítať ďalej …

POKYN DEKANKY č. 2/2021 – 16. 02. 2021

V zmysle  usmernenia hlavného hygienika SR k realizácií praktického vyučovania žiakov SZŠ a praktickej výučby študentov VŠ zo dňa 18.12.2020 a v  zmysle listu Ministra zdravotníctva SR zo dňa 26. 1. 2021,  vydávam nasledovný pokyn k realizácií výučby   počas  letného semestra akademického roka 2020/21: Letný semester čítať ďalej …

Očkovanie

Vážení študenti, Ministerstvo zdravotníctva SR spustilo registráciu na očkovanie proti Covid – 19. V tejto fáze sú oprávnenými žiadateľmi o očkovanie aj študenti lekárskych a zdravotníckych odborov. Oprávnenosť žiadosti môžete dokladovať ISIC kartou, prípadne potvrdením o štúdiu. Vzhľadom na potrebu znížiť mobilitu, odporúčame výber čítať ďalej …

VÝZVA na pomoc pri testovaní žiakov základných škôl v Banskej Bystrici

Vážení kolegovia, študenti, Školský úrad, oddelenie školstva a mládeže v Banskej Bystrici,  nás písomne požiadal o spoluprácu pri zabezpečení testovania žiakov základných škôl v Banskej Bystrici. Testovať sa budú žiaci na 11 základných školách a testovanie žiakov by malo prebehnúť  v čítať ďalej …