Aktuality

Prijímacie konanie

Fakulta zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici Študijný program                                       Forma štúdia              Stav pohovorov          Priebežné výsledky        Rozhodnutie dekana       Fyzioterapia                                                 bc./denná            16.6.2020-29.6.2020                  TU                                     TU Fyzioterapia                                                 mgr./denná         17.6.2020-29.6.2020                  TU                                     TU čítať ďalej …

VEDECKÁ KONFERENCIA S MEDZINÁRODNOU ÚČASŤOU 18.3.2021

Ústredná téma Kardiovaskulárne ochorenia Registrácia 18. 3. 2021 od 7.30 hod. Aula SZU, Bernolákova 8, 974 05 Banská Bystrica Registračný poplatok Členovia stavovských organizácií 10 € Nečlenovia stavovských organizácií 15 € Prvý autor príspevku konferenčný poplatok neplatí Spôsob prihlásenia Odoslaním vyplnenej čítať ďalej …

Vzdelávacia aktivita

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave člen IMAP, Svetovej organizácie medicínskych akadémií Fakulta zdravotníctva Sládkovičova 21                                         974 05 Banská Bystrica                                        Fakulta zdravotníctva SZU v Bratislave so sídlom v Banskej Bystrici a RKS a PA v Banskej Bystrici usporiada vzdelávaciu aktivitu: „Prevencia a liečba dekubitov“ čítať ďalej …