Beánie zdravoťákov

Na ľudovú nôtu!

… vypijeme šebe na začátek bez pľacenia …
Ponúkame malú obživu, fajnovú muzičku a tombolu so super cenami