Výsledky ŠVOČ – 28. 4. 2016

Prvé miesto:

Ivana Kuricová a Katarína Pidíková
Význam neverbálnej komunikácie v práci sestry

Druhé miesto:

Andrej Zachar, Veronika Kollárová a Brigita Kameňáková
Cukrovka – epidémia tretieho tisícročia

Tretie miesto:
Dávid Líška
Vplyv bezškrobovej diéty na ankylozujúcu spondylitídu