Naši študenti na Ostravskej univerzite v Ostrave

Dňa 3. mája 2016 sa na Lekárskej fakulte Ostravskej univerzity v Ostrave uskutočnila prezentácia prác študentov vysokých škôl v rámci študentskej vedeckej odbornej činnosti (ŠVOČ).  Našu fakultu reprezentovali študenti 2. a 3. ročníka študujúci študijný program ošetrovateľstvo a fyzioterapia. V ŠVOČ medzinárodného charakteru zaujali svojimi prácami a získali ocenenia od 1. do 3. miesta. Úspešným študentom gratulujeme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu fakulty i celej Slovenskej zdravotníckej univerzity.