Ročníkoví vedúci v akademickom roku 2016/2017

Študijný odbor: ošetrovateľstvo

Forma štúdia: denná – bakalársky stupeň

1. ročník: doc. PhDr. Mária Šupínová, PhD.
2. ročník: PhDr. Jana Lauková, PhD.
3. ročník: PhDr. Elena Janiczeková, PhD.

Forma štúdia: externá – magisterský stupeň

2. ročník: doc. PhDr. Mária Šupínová, PhD.

Študijný odbor: fyzioterapia

Forma štúdia: denná – bakalársky stupeň

1. ročník: Mgr. Zuzana Frčová
2. ročník: PhDr. Mgr. Šárka Tomková
3. ročník: PhDr. Daniel Gurín, Ph.D.

Forma štúdia: externá – magisterský stupeň

2. ročník: PhDr. Daniel Gurín, Ph.D.

Študijný odbor: urgentná zdravotná starostlivosť

Forma štúdia: denná – bakalársky stupeň

1. ročník: PhDr. Jarmila Bramušková, PhD.
2. ročník: PhDr. Dana Sihelská, PhD.
3. ročník: PhDr. Eva Balogová

Forma štúdia: externá – bakalársky stupeň

1. ročník: PhDr. Dana Sihelská, PhD.
2. ročník: PhDr. Jarmila Bramušková, PhD.
3. ročník: PhDr. Eva Balogová

Študijný odbor: laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve

Forma štúdia: denná – bakalársky stupeň

1. ročník: Mgr. Soňa Feiková, PhD.

3. ročník: Mgr. Soňa Feiková, PhD.