II. kolo prijímacieho konania pre ŠO Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve

Dekanka Fakulty zdravotníctva SZU so sídlom v Banskej Bystrici vyhlasuje II. kolo prijímacieho konania do dennej formy štúdia študijného odboru a programu laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve. Podmienky prijatia: úspešné absolvovanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania, splnenie predpísaných čítať ďalej …