Vzdelávacia aktivita: „Komplikácie diabetu ako ošetrovateľský problém.“

Fakulta zdravotníctva SZU v Bratislave so sídlom v Banskej Bystrici
RKS a PA v Banskej Bystrici

usporiada vzdelávaciu aktivitu: „Komplikácie diabetu ako ošetrovateľský problém.“
Rozsah: 7 hodín

Vzdelávací program je určený sestrám pracujúcim v zdravotníctve alebo v rezorte sociálnych vecí.
Počet kreditov za aktivitu: 7
Termín vzdelávacej aktivity: 28. 10. 2016
Miesto konania: FZ SZU, Sládkovičova 21, Banská Bystrica
Poplatok: 10 €
Vedúca vzdelávacej aktivity: doc. PhDr. Mária Šupínová, PhD.

Program vzdelávacej aktivity:
8.00 – 9.30 MUDr. Janka Badinková: Diabetes mellitus I. a II. typu.
9.30 – 10.15 MUDr. Marta Ondrejková, PhD.: Diabetická retinopatia.
10.15 – 11.20 MUDr. Eva Lacková, PhD: Diabetická nefropatia.
11.20 – 12.20 MUDr. Július Janek: Komplikácie cievneho systému.
12.20 – 13.45 Mgr. Iveta Knoppová: Ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s cievnymi
komplikáciami DM.
13.45 – 15.00 Mgr. Ester Zmoková: Ošetrovateľská starostlivosť o nehojacu sa ranu.

Prihlásiť sa môžete do 15. 10. 2016

Kontakt: doc. PhDr. Mária Šupínová, PhD.
E-mail: maria.supinova@szu.sk
Tel:+421 483 248 029