Slávnostné otvorenie akademického roka 2016/2017

Dekanka Fakulty zdravotníctva SZU so sídlom v Banskej Bystrici
Vás pozýva
na slávnostné otvorenie akademického roka 2016/2017
spojené s otvorením
Konfuciovej učebne tradičnej čínskej medicíny,
ktoré sa uskutoční dňa
12. septembra 2016 o 10.00 hod.
v Aule Polyfunkčného zariadenia Slovenskej zdravotníckej univerzity
na Bernolákovej ulici č. 8 v Banskej Bystrici.

Program slávnostného otvorenia:

 • otvorenie a privítanie hostí: doc. PhDr. Beáta Frčová, PhD., MPH
 • príhovor rektora SZU v Bratislave: prof. MUDr. Peter Šimko, CSc.
 • príhovor J.E. veľvyslanca Čínskej ľudovej republiky v SR: Lin LIN
 • príhovor rektora Liaoningskej univerzity TCM v Shenyangu: prof. Yang Guanlin
 • slávnostné otvorenie Konfuciovej učebne:
  • prof. MUDr. Peter Šimko, CSc. a prof. Yang Guanlin
  • príhovor primátora Banskej Bystrice: MUDr. Ján Nosko
  • kultúrny program