Slávnostné otvorenie akademického roka 2016/17

Dňa 12. septembra 2016 bol slávnostné otvorený akademický rok 2016/2017 na Fakulte zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity so sídlom v Banskej Bystrici. Slávnostný akt bol spojený s otvorením Konfuciovej učebne tradičnej čínskej medicíny. Konfuciova učebňa TČM je prvým konkrétnym výsledkom bilaterálnej spolupráce medzi SZU v Bratislave a Liaoningskou univerzitou v Shenyangu. Učebňa začne naplno svoju činnosť po príchode dvoch čínskych lektorov z menovanej univerzity.

Otvorenia akademického roka sa zúčastnili významní hostia. Rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave, prof. MUDr. Peter Šimko, CSc., J.E. Lin Lin, mimoriadny a  splnomocnený veľvyslanec ČĽR v SR s manželkou, primátor mesta Banská Bystrica Ján Nosko, rektor Liaoningskej univerzity prof. Yang Gaunlin, dekan menovanej univerzity pre zahraničné vzťahy Liu Jingfejn, kvestor SZU, Ing. Igor Naňo,   prof. PaedDr.. MgA et Mgr. Vojtech Didi, CSc., rektor Akadémie umení v Banskej Bystrici a doc. Ing. Vladimír Hiadľovský, PhD. rektor UMB v Banskej Bystrici. Tradične sme privítali vedúcich predstaviteľov spolupracujúcich zdravotníckych zariadení a prednostov kliník SZU v Banskej Bystrici, vysokoškolských pedagógov fakulty, zamestnancov a študentov.

Rektor SZU, prof. MUDr. Peter Šimko, CSc., vo svojom príhovore vyzdvihol význam Slovenskej zdravotníckej univerzity pre vzdelávanie lekárov a zdravotníckych pracovníkov nielen v pregraduálnej príprave, ale v neposlednom rade aj v postgraduálnom vzdelávaní, kde má naša univerzita jedinečné postavenie. Vyzdvihol aj spoluprácu SZU s Liaoningskou univerzitou v Shenyangu a nezameniteľnú,  veľmi dobrú spoluprácu s výučbovými bázami SZU v Banskej Bystrici a jej klinikami, špecializovanými pracoviskami a inštitúciami v meste Banská Bystrica a v jej okolí.

Dekanka FZ SZU, doc. PhDr. Beáta Frčová, PhD., MPH, sa prihovorila všetkým v krátkom príhovore, v ktorom zdôraznila výnimočnosť prepojenia SZU , FZ SZU so sídlom v Banskej Bystrici a Konfuciovej učebne TČM a popísala genézu jej vzniku, pri ktorej významnú úlohu zohrala Asociácia čínsko-slovenského priateľstva Čínsky sen.

 J.E. pán LIN Lin vyjadril potešenie nad pozitívne sa rozvíjajúcimi čínsko-slovenskými vzťahmi, ktoré majú už svoju konkrétnu podobu a zdôraznil potrebu vzájomného spoznávania a zbližovania oboch kultúr.

 Rektor Liaoningskej univerzity TČM, prof. Yang Guanlin rozvinul myšlienky spolupráce medzi oboma univerzitami a vyjadril presvedčenie, že pri vzájomnej ochote a nadšení je potrebné v nej pokračovať.

Primátor mesta Banská Bystrica, MUDr. Ján Nosko, vo svojom vystúpení zdôraznil, že FZ SZU sa stala pevnou súčasťou vysokoškolského prostredia v Banskej Bystrici a pripomenul výnimočnosť postavenia SZU v Bratislave vo vzdelávaní zdravotníckych pracovníkov, ako aj fakt, že sám je absolventom našej univerzity.

Slávnostný ceremoniál otvorenia akademického roka na FZ SZU v Banskej Bystrici ukončilo strhujúce vystúpenie speváckeho zboru Dolce Canto zo Základnej umeleckej školy J. Cikkera v Banskej Bystrici pod vedením p. Martina Kašša.

dscn7613 dscn7616 dscn7618 dscn7621 dscn7624 dscn7628 dscn7629 dscn7631 dscn7637 dscn7649 dscn7652 dscn7661 dscn7662 dscn7668 dscn7670 dscn7671