Náhradný termín školenia BOZP

Náhradný termín školenia BOZP pre študentov všetkých ročníkov jednotlivých študijných odborov, ktorí sa ho nezúčastnili v dňoch 12. a 13. 9. 2016, sa uskutoční v piatok 23. 9. 2016 o 8.00 hodine v priestoroch FZ, blok D, učebňa D 106. Žiadam všetkých študentov, aby sa daného školenia zúčastnili, pretože už žiadne iné školenie BOZP platné pre akademický rok 2016/2017 realizované nebude. V týždni od 19. 9. – 23. 9. 2016 študenti 2. a 3. ročníkov realizujú klinické cvičenia a klinickú prax v zdravotníckych zariadeniach podľa stanoveného harmonogramu.