Vzdelávacia aktivita: „Depresia ako ošetrovateľský problém“

Fakulta zdravotníctva SZU v Bratislave so sídlom v Banskej Bystrici
RKS a PA v Banskej Bystrici

usporiada vzdelávaciu aktivitu: „Depresia ako ošetrovateľský problém
Rozsah: 7 hodín

Vzdelávací program je určený sestrám pracujúcim na lôžkových oddeleniach zdravotníckych zariadení,  DSS,  sestrám pracujúcim v ambulanciách a v ADOS.
Počet kreditov za aktivitu: 7
Termín vzdelávacej aktivity: 11. 11. 2016
Miesto konania: Aula SZU, Bernolákova 8, Banská Bystrica
Poplatok: 10 €
Vedúca vzdelávacej aktivity: PhDr. Elena Janiczeková, PhD.

Program vzdelávacej aktivity:

8.00 –  9.30
MUDr. Ludvik Nábělek, PhD., prednosta II. Psychiatrická klinika SZU  FNsP F. D. Roosevelta  Banská Bystrica: Depresia ako medicínsky problém

9.30 – 11.00
Mgr.Vladimíra Čekelová, psychologička, II. Psychiatrická klinika SZU FNsP F. D. Roosevelta  Banská Bystrica: Depresia z pohľadu psychológa

11.00 – 12.30
Mgr.  Nadežda  Vichrová, sestra II. Psychiatrická klinika SZU FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica: Ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s depresiou

12.30 – 13.30
Mgr. Mária Ambrózová, sestra II. Psychiatrická klinika SZU FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica: Pohľad sestry na duševné zdravie so zameraním na depresiu

13.30 – 15.00
Jana Bačová, diplomovaná psychiatrická sestra, Mgr. Júlia Jankovičová, vedúca RC HSV Banská Bystrica: Starostlivosť sestry o pacientov s depresiou v ambulancii psychiatra 

Link: Prihláška na vzdelávaciu aktivitu

Prihlásiť sa môžete do 7. 11. 2016

Kontakt: Tatiana Nemcová
E-mail: tatiana.nemcova@szu.sk
Tel: +421 483 248 021