Slávnostná imatrikulácia

Dekanka Fakulty zdravotníctva SZU v Bratislave so sídlom v Banskej Bystrici

doc. PhDr. Beáta Frčová, PhD., MPH

si Vás dovoľuje pozvať

na slávnostnú imatrikuláciu študentov Fakulty zdravotníctva SZU,
ktorá sa uskutoční dňa 9. novembra 2016 o 10.00 hod.

v aule Polyfunkčného zariadenia SZU.


V deň imatrikulácie dekanka Fakulty zdravotníctva SZU udeľuje študentom prvých ročníkov dekanské voľno.