Základná poradňa zdravia

Vo štvrtok 13. 10. 2016 od 7.30 budú v priestoroch bloku A pracovníčky Poradne zdravia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva poskytovať

Základnú poradňu zdravia

pre zamestnancov, študentov fakulty a tiež pre širokú verejnosť

Základná poradňa na podporu zdravia poskytuje nasledovné spektrum vyšetrení:
základné biochemické ukazovatele

  • koncentrácia celkového cholesterolu
  • HDL cholesterol
  • triglyceridy
  • glukóza v kapilárnej krvi

Meranie tlaku krvi a antropometrické vyšetrenie. Na základe týchto vyšetrení je orientačne určené individuálne riziko klienta. Analýza rizikových faktorov umožní odporúčať optimálne zmeny. V prípade potreby sa v zmysle štandardných diagnostických postupov odporučí klientovi návšteva ošetrujúceho lekára a ďalšie potrebné vyšetrenia