Súťaž Florence roka 2016

Prvý ročník odbornej súťaže Florence roka 2016 vyhlásila sieť nemocníc Svet zdravia v septembri 2016. Do celoslovenskej súťaže sa mohli zapojiť vysokoškolskí študenti 3. ročníkov dennej formy bakalárskeho stupňa štúdia v študijnom odbore a programe ošetrovateľstvo a študenti stredných zdravotníckych škôl študujúci v odbore diplomovaná všeobecná sestra.

Andrej Zachar, študent  3. ročníka študijného odboru ošetrovateľstvo na Fakulte zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave so sídlom v Banskej Bystrici (ďalej FZ SZU), sa po prvom postupovom kole prebojoval medzi 20 finalistov súťaže. Počas uplynulého víkendu úspešne reprezentoval FZ SZU na pôde trebišovskej nemocnice a v konečnom súčte bodov obsadil veľmi pekné 3. miesto.

Samotná súťaž pozostávala z troch postupových kôl. Prvé kolo predstavovala registrácia do súťaže, v druhom kole súťažiaci museli správne vypracovať a posúdiť  prípadové  štúdie/kazuistiky. Celú súťaž zavŕšilo trojdňové sústredenie pozostávajúce zo série odborných workshopov, z riešenia zadaných modelových úloh a vyhlásenia víťazov súťaže.

Budúce sestry mali príležitosť preveriť si svoje vedomosti a uplatniť štúdiom nadobudnuté zručnosti nielen v teoretickej, ale aj v praktickej oblasti, v rámci ktorej samostatne i tímovo riešili pripravené modelové situácie, ako napríklad asistenciu pri náhlom pôrode na verejnosti, zhotovenie a posúdenie EKG záznamu, kardiopulmonálnu resuscitáciu a iné úlohy. Okrem odbornej úrovne, hodnotiaca komisia kládla dôraz i na adekvátny prístup a komunikáciu s pacientom.

Študentovi Andrejovi Zacharovi srdečne blahoželáme a ďakujeme za príkladnú reprezentáciu Fakulty zdravotníctva SZU i celej Slovenskej zdravotníckej univerzity.

Viac na webe: www.florenceroka.sk


flor2