Slávnostné imatrikulácie

Dňa 9. novembra 2016 sa v aule Polyfunkčného objektu SZU so sídlom v Banskej Bystrici uskutočnila slávnostná imatrikulácia študentov Fakulty zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity. Imatrikulovaní boli študenti prvých ročníkov dennej formy štúdia študijných odborov fyzioterapia, laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve, ošetrovateľstvo a urgentná zdravotná starostlivosť, čítať ďalej …