Rektorské voľno 18.11.2016

Vážené kolegyne, kolegovia a študenti,

dovoľujeme si Vám oznámiť, že rektor SZU, prof. MUDr. Peter Šimko, CSc., sa rozhodol udeliť

dňa 18. novembra 2016 rektorské voľno zamestnancom a študentom.