FESTIVAL DIABETU

Dňa 12. novembra 2016 sa v Banskej Bystrici uskutočnilo významné podujatie – Festival diabetu, na ktorom Fakulta zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity so sídlom v Banskej Bystrici participuje už niekoľko rokov.

Počas Festivalu diabetu študenti dennej formy štúdia študijného odboru ošetrovateľstvo na vybraných stanovištiach realizovali odbery krvi návštevníkom podujatia za účelom stanovenia hodnôt glykémie, merali fyziologické funkcie – krvný tlak a pulz a zároveň realizovali zdravotno-výchovnú činnosť zameranú na problematiku diabetu a jeho prevencie.