Ošetrovateľská starostlivosť o invazívne vstupy

Termín vzdelávacej aktivity: 8. 12. 2016, od 8,30 hod. do 15,35 hod.

Miesto konania: FZ SZU, Sládkovičova 21,  Banská Bystrica, blok D učebňa D107

Organizátor: Katedra urgentnej zdravotnej starostlivosti

Program vzdelávacej aktivity

Odborný program

8.20 – 10.20 Pohľad mikrobiológa na nozokomiálne infekcie (Ing. Krokošová)

 • Katétrová sepsa
 • Prevencia nozokomiálnych infekcií
 • Hygienická starostlivosť o ruky – nové trendy
 • Vstupný skríning a bariérová ošetrovateľská starostlivosť

10.30 – 11.40 PICC katéter a spôsoby zabezpečenia dlhodobého venózneho vstupu (MUDr. Čutora)

 • Indikácie, kontraindikácie zavedenia PICC katétra
 • Ošetrovateľská starostlivosť o dlhodobý venózny vstup

11.45 – 14.30 Novinky v starostlivosti o periférne a centrálne venózne katétre

 • Najnovšie odporúčania týkajúce sa starostlivosti o invazívne vstupy „Best Practise“ (PhDr. Balogová, PhD.)
 • Ošetrovateľské postupy súvisiace so starostlivosťou o centrálny, periférny venózny katéter a arteriálny katéter
 • Manažment infúznej linky – praktické skúsenosti z II. KAIM SZU (PhDr. Matošová)

14.35 – 15.35 Zabezpečenie venózneho prístupu intraoseálne (MUDr. Časnocha)

 • Anatómia a fyziológia kostí
 • Indikácie a kontraindikácie zabezpečenia venózneho prístupu intraoseálnym prístupom
 • Komplikácie zabezpečenia intraoseálneho prístupu

Za vzdelávaciu aktivitu budú pridelené kredity v zmysle ustanovení vyhlášky MZ SR č. 366/2005 Z. z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov.

Aktualizované: 05.12.2016