Slovo dekanky (december 2016)

Máme čas adventný, slávnostný a sme v očakávaní najkrajších sviatkov v roku – Vianoc. Dostala som otázku od dámy, ktorá nie je Slovenkou, prečo sú na adventom venci štyri sviečky a čo symbolizujú. Čestne priznávam, musela som načrieť do svojich „literárnych“ zdrojov a ajhľa, našla som:

„advent“ (z lat. adventus) znamená príchod. Prvá adventná nedeľa (prvá sviečka) je v znamení parusie, čiže očakávania, druhá adventná nedeľa je v znamení pokánia, tretia v znamení radosti a štvrtá je venovaná bezprostredným udalostiam pred narodením Krista. Všetko vyvrcholí Štedrým dňom (Vavrincová, 2002).

Ak teda máme v duši pokoj, radosť a vnímame slávnostnosť chvíle, tak máme tie najsprávnejšie pocity. V roku 2016 ma veľa vecí zamrzelo, mnoho zabolelo a nachvíľu vyvolalo pochybnosti. Našťastie ich nebolo veľa, ale pochopila som, že sú nevyhnutné, aby nás posunuli vpred.

 Teším sa na rok 2017, pretože si myslím, že prinesie veľa pekného a dobrého. Konečne si vydýchneme po náročných administratívnych „strastiach“ a privítame našich čínskych lektorov na pôde našej fakulty. Možno práve naši študenti ošetrovateľstva založia organizáciu študentov študujúcich tento študijný odbor na Slovensku, aby mohli vstúpiť do európskych štruktúr. Čaká nás V. vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou v mesiaci marci a mnoho ďalších významných aktivít, pri príprave a organizovaní ktorých sa bez vašej účasti a aktivity nezaobídeme. Želám si, aby som aj v tomto roku stretávala milých a usmiatych kolegov, študentov a mne blízkych a známych, ktorých stretávam každý deň.

Ďakujem vám všetkým, ktorí spoločne s nami vytvárate obraz našej fakulty. Ďakujem vám, že radi chodíte do školy a do práce. Ďakujem vám za všetky pekne strávené spoločné chvíle v roku 2016. Prajem vám zdravie, lásku, radosť  a pohodu.

Tak dovidenia v januári…

Beáta Frčová