Slovo dekanky (január 2017)

… a máme tu nový rok 2017. Iste, ako to vždy býva, plný predsavzatí a prísľubu nových začiatkov. Problematický je práve ten „začiatok“. Ako hovoria odborníci – psychológovia, je potrebné vystúpiť zo svojej „zóny komfortu“ a začať veci robiť inak. Vtedy ste na dobrej ceste ku zmene.

Teším sa na tento  rok. O to viac, že dostávame pozitívnu spätnú väzbu o našich absolventoch, konkrétne o zdravotníckych laborantoch a fyzioterapeutoch. Naši absolventi odboru laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve všetci pracujú a na pracoviskách sú s nimi veľmi spokojní.  Že dostávame krásne listy od pedagógov, ktorí na našej fakulte pôsobia a veľmi pekne píšu o našich študentoch. O to viac, že náš pán primátor  nám povolil  používanie erbu Banskej Bystrice na našom webovom sídle. Chceme tak umocniť fakt, že sme súčasťou tohto mesta a patríme do tohto priestoru. Zároveň vo svojom liste zdôraznil, že je hrdý na našu fakultu a hlavne na  činnosť, ktorú realizujeme.

S prvým januárovým týždňom prišla aj symbolicky prvá prihláška na štúdium urgentnej zdravotnej starostlivosti. Zakladáme komisiu kvality našej fakulty, v ktorej budú zastúpení aj študenti jednotlivých študijných odborov. Naša čínska lektorka Meng Ziqi sa na nás veľmi teší a pripravuje si aktivity pre Konfuciovu učebňu, ktoré zverejníme na webovom sídle učebne.

Mrzí ma, keď sa kladú umelé prekážky v rozvoji fakulty a jej odborov, často bez znalosti podmienok a možností,  keď nemôžeme naplno rozvinúť aktivity, ktoré by sme chceli, ale to neznamená, že nás to ochromí, ale práve naopak.

Mesiac január je v znamení skúšok a preverovania vedomostí našich študentov. Prajem vám, aj vašim pedagógom, veľa úspechov v tomto náročnom procese, osobitne študentom prvých ročníkov, ktorí prežívajú svoje „premiérové“ skúšobné obdobie.

Tak veľa úspechov v nových začiatkoch…