Študenti odboru urgentná zdravotná starostlivosť v Narnii

18. januára 2017 naši študenti realizovali praktickú ukážku prvej pomoci pre žiakov 2. ročníka Základnej školy Narnia v Banskej Bystrici. Žiaci základnej školy sa učia základom prvej pomoci, vrátane dôležitých telefonických kontaktov, v predmete Prvouka v tematickom celku Spoznávame človeka.

Žiaci boli rozdelení do troch skupín, v ktorých študenti Fakulty zdravotníctva SZU názorne demonštrovali poskytovanie prvej pomoci, čo si žiaci následne pod dozorom študentov aj prakticky vyskúšali. V prvej skupine sa žiaci učili, čo robiť v prípade bezvedomia, ako podať nepriamu masáž srdca a umelé dýchanie, v druhej skupine pracovali s fixačnými pomôckami a v tretej skupine sa učili poskytnúť prvú pomoc v prípade uštipnutia, uhryznutia, šoku a aj to, ako obviazať zlomeninu alebo ranu.

Je chvályhodné, že študenti odboru urgentná zdravotná starostlivosť zmysluplnými aktivitami pripravujú deti relevantne poskytnúť pomoc tým, ktorí budú na ňu odkázaní a zároveň šíria dobré meno fakulty.  

Táto prezentácia vyžaduje JavaScript.