Kam na vysokú školu 2017

Výstava Kam na vysokú školu sa etablovala medzi podujatia pomáhajúce študentom stredných škôl nielen pri výbere vysokej školy, ale aj fakulty, študijného odboru či konkrétneho študijného programu. V Banskej Bystrici sa dané podujatie uskutočnilo 7. februára 2017 v priestoroch Gymnázia Andreja Sládkoviča za účasti predstaviteľov vysokých škôl a študentov zo Slovenska i zo zahraničia.

Fakultu zdravotníctva SZU so sídlom v Banskej Bystrici zastupovala prodekanka pre pedagogickú činnosť, pracovníčky študijného oddelenia a študenti všetkých študijných odborov dennej formy bakalárskeho štúdia. Okrem prezentácie fakulty a jej študijných odborov sa zamestnanci a študenti zúčastnili diskusie pri okrúhlych stoloch, tzv. TableTalk. Ako jediní zo všetkých zúčastnených škôl študenti mali pripravené praktické ukážky reprezentujúce príslušný študijný odbor, za čo si vyslúžili uznanie zo strany organizátorov i samotných účastníkov podujatia. Študenti preukázali adekvátne vedomosti i praktické zručnosti, realizovali edukačnú činnosť a ich profesionálne vystupovanie vzbudzovalo v návštevníkoch podujatia nielen záujem pristaviť sa pri stanovišti FZ SZU, ale aj diskutovať či prakticky si vyskúšať poskytovanie prvej pomoci.

Vedenie fakulty ďakuje všetkým zúčastneným za jej vzornú reprezentáciu na tomto podujatí.