Násilie páchané na dieťati (CAN syndróm – Child Abused and Neglect)

Akreditovaný študijný program sústavného vzdelávania
Násilie páchané na dieťati (CAN syndróm – Child Abused and Neglect)

Termíny vzdelávacej aktivity: 

  • 10. – 11. marec 2017
  • 7. – 8. apríl 2017

Prihláška

Študijný program určený pre zdravotnícke povolanie: pediater, sestra, pôrodná asistentka, zdravotnícky záchranár