Slovo dekanky (február 2017)

Tradície – slovo, ktoré veľa znamená.  V dnešnom multikultúrnom svete však nadobúdam  pocit, akoby strácalo na význame. Pri veľkej migrácií ľudí sa kultúry premiešavajú  a to, čo bolo pôvodné sa pomaly stráca. Svet sa globalizuje a skôr preferujeme význam cudzieho jazyka, ako svojho vlastného  – rodného.  Pre mňa sú tradície kultúrnym dedičstvom národa, predstavujú jeho identitu a sú niečím výnimočným, čo sa odovzdáva z generácie na generáciu. Práve tradície sú tým lákadlom pre ľudí, aby nás poznávali a radi k nám chodili. Nedovoľme preto, aby sa úplne vytratili, lebo zabudneme, kto sme a odkiaľ pochádzame.

Zavítala k nám naša čínska lektorka Meng Ziqi na svoj ročný pobyt, ktorého účelom  je napĺňanie cieľov Konfuciovej učebne tradičnej čínskej medicíny. Aj jej pôsobenie na Slovensku bude o poznávaní tradícií. Prináša k nám svoju kultúru a je veľmi vnímavá k tej  našej. Veľa informácií o Slovensku si naštudovala a my zase máme príležitosť poznať nielen prvky tradičnej čínskej medicíny, ale aj čínsky jazyk a kultúru. Prvé dni sú pre ňu  ťažké, nakoľko naše kultúry sú úplne odlišné, ale je dôležité, aby sme prejavili toľko verbalizovanú slovenskú pohostinnosť a pomohli jej všetci s počiatočnou adaptáciou.

Mám radosť z toho, že sa môžem týmto spôsobom poďakovať našim študentom a všetkým , ktorí sa podieľali na úspešnej prezentácií našej fakulty na výstave „Kam na vysokú školu“. Mám radosť z toho, že nás čaká opäť diskusia našich fyzioterapeutov, ktorá si získala veľkú pozornosť a obľubu. Teším sa z toho, že sa rozbehne činnosť Konfuciovej učebne a môžeme spolu pripravovať pekné aktivity.

O to viac ma  mrzí, keď musíme  riešiť rôzne náročné situácie, ktoré  vôbec nemusia vzniknúť  za predpokladu, že vieme týmto situáciám predchádzať a hovoriť o nich. Aj o tom bude práca  komisie kvality, ktorá začína svoju činnosť a sú v nej zastúpení  študenti všetkých študijných odborov.

Spoločne teda budujme tradície našej fakulty a upevňujme tak jej dobré meno.

Želám veľa úspechov…