Informácie k štátnym skúškam

Štátne skúšky v bakalárskom/magisterskom študijnom programe Ošetrovateľstvo, Fyzioterapia, Urgentná zdravotná starostlivosť, Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve (denná/externá forma štúdia) sa budú konať podľa harmonogramu v priestoroch FZ SZU, praktická časť sa bude konať v príslušných zdravotníckych zariadeniach.

viac informácií…