V. FAKULTNÁ KONFERENCIA ŠVOČ

Vedenie Fakulty zdravotníctva a Rada ŠVOČ FZ v Banskej Bystrici Vás srdečne pozývajú na V. FAKULTNÚ KONFERENCIU ŠVOČ 26. apríla 2017 v miestnosti D 303.

 

 

 

 

 

 

 

Program konferencie:

8:00 – 8:15 Registrácia účastníkov konferencie

Blok prednášok

8:15 – 8:20 Slávnostné otvorenie konferencie

Predsedníctvo:         

  • doc. Beáta Frčová, PhD., MPH., Dekanka Fakulty zdravotníctva
  • prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc., Prodekan pre vedu, výskum a rozvoj
  • doc. PhDr. Tatiana Rapčíková, PhD., Prodekanka pre pedagogickú činnosť
  • Ing. Mgr. Irena Suchár Galádová, MBA, Tajomníčka fakulty
  • PhDr. Jana Lauková, PhD., Predsedníčka RADY ŠVOČ

8:25 – 8:40 Dávid Líška, školiteľ PhDr. PhDr. Daniel Gurín Ph.D.,  Katedra fyzioterapie

  • Vplyv životosprávy na liečbu Diabetes mellitus

8:45 – 9:00 Martina Kotríková, Dáša Štempelová, školiteľ PhDr. Jana Lauková, PhD., Katedra ošetrovateľstva

  • Obezita v detskom veku

9:05 – 9:20 Tatiana Debnárová, Diana Filipjaková, Dominika Juhászová

  • Edukácia žiakov 8. ročníkov ZŠ o problematike HIV a AIDS

9:25 – 9:45 Diskusia k prednáškam

10:00 VYHODNOTENIE  ŠVOČ

Pokyny pre aktívnych účastníkov:
– prednášajúci odovzdajú svoje príspevky v PowerPointe v čase od 7:45 – 8:00 hod. v konferenčnej miestnosti technickému pracovníkovi FZ.