Fyzioterapia v športe

Na pôde Fakulty zdravotníctva sa 11. 4. 2017 konala ďalšia z radu odborných diskusií, tentokrát na tému „Fyzioterapia v športe“. Hlavnými organizátormi boli študenti tretieho ročníka dennej formy štúdia študijného odboru fyzioterapia – Martin Andreánsky a David Líška v spolupráci s mestom športu pre rok 2017 – Banskou Bystricou a Katedrou fyzioterapie, za čo všetkým menovaným veľmi pekne ďakujeme.

Diskutujúcimi boli:

  • MUDr. Pavol Maslík, PhD. – telovýchovný lekár, Centrum výcviku Lešť
  • PaedDr. Roman Švantner – tréner s bohatými reprezentačnými skúsenosťami
  • PhDr. Daniel Gurín, Ph.D. – fyzioterapeut, vedúci Katedry fyzioterapie FZ SZU
  • PhDr. Mgr. Šárka Tomková – fyzioterapeut, asistentka na Katedre fyzioterapie FZ, TaoFyzio
  • PhDr. Rastislav Zelník – fyzioterapeut FNsP F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici
  • Mgr. Michal Sýkora – fyzioterapeut so skúsenosťami v športovej fyzioterapii

V druhom kole nahradil za diskusným stolom PhDr. Radoslava Zelníka doc. PaedDr. Martin Pupiš, PhD. – šéftréner reprezentácie Slovenského atletického zväzu a docent Katedry telesnej výchovy a športu Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Na záver pripájame vyjadrenie jedného z organizátorov – študenta Martina Andreánskeho:

Diskusiu „Fyzioterapia v športe“ hodnotíme veľmi pozitívne. Sme milo prekvapení z vysokej účasti. Prvotná myšlienka bola organizovať diskusie pre študentov, avšak stále chodí viac a viac odborníkov z okolia. Aj touto cestou by sme chceli poďakovať našim hosťom, ktorí nám poskytli množstvo nových zaujímavých informácií, v neposlednom rade aj Fakulte zdravotníctva v Banskej Bystrici za poskytnutie priestorov, mestu Banská Bystrica a pánovi doktorovi Gurínovi, bez ktorého by sa naša myšlienka nezrealizovala.