Zomrel profesor Peter Kothaj

V utorok 25. apríla 2017 sa na chvíľu zastavil čas. So zármutkom sme prijali správu o úmrtí

prof. MUDr. Petra Kothaja, CSc.

Vo veku nedožitých 66 rokov odišiel vzácny človek, významný chirurg, pedagóg. So svojim charakteristickým pokojom, úsmevom a nevtieravým prejavom šíril okolo seba príjemnú atmosféru, s ktorou nás vítal pri štátnych skúškach. Často unavený po náročnej nočnej operácií prichádzal medzi nás a predsedal štátnicovej komisii. Bol veľký profesionál, nikdy neodmietol prednášať a so záujmom vzdelával našich študentov, najmä fyzioterapeutov, a oboznamoval ich s novinkami v chirurgii.

Tešili sme sa na jeho nové knihy a nikdy nezabudol venovať nám to, čo práve vytvoril. Jeho vedecká činnosť bola nasmerovaná predovšetkým na klinický výskum, ktorý zameriaval na význam radikálnej lymfadenektómie a na problematiku karcionómu pankreasu a pečene, pod jeho vedením v Banskej Bystrici ako prvé chirurgické pracovisko na Slovensku zaviedlo laparoskopickú adrenalektómiu, laparoskopickú kardiomyotómiu a laparoskopickú resekciu žalúdka.

Odchodom pána profesora strácame autoritu odbornú, ľudskú i profesionálnu.

Ďakujeme a nezabudneme.

Česť jeho pamiatke