Voľba dekana fakulty

Na základe výsledku volieb AS FZ SZU v Bratislave so sídlom v Banskej Bystrici sa dekankou  FZ SZU v Bratislave so sídlom v Banskej Bystrici na funkčné obdobie

1. 10. 2017 – 30. 9. 2021

stáva

doc. PhDr. Bc. Beáta Frčová, PhD., MPH