Erasmus – učiteľská mobilita na pôde Fakulty zdravotníctva SZU

Po úspešných mobilitách študentov sa na pôde Fakulty zdravotníctva SZU (ďalej FZ) v rámci programu Erasmus uskutočnila prvá učiteľská mobilita prednášajúceho zo zahraničia. Jej základy položila prof. Alexandra  Kuzior z univerzity Politechnika Ślaska v Zabrze v Poľsku, ktorej návštevou sme boli poctení v marci 2017. Na základe nadviazania prvotných kontaktov navštívil FZ Dr. Zbigniew Orbik z vyššie uvedenej univerzity, ktorého týždňový pobyt bol bohatý, a to nielen na pedagogické aktivity. V rámci pedagogického procesu prednášal filozofiu a bioetiku študentom prvého a druhého ročníka študijného programu ošetrovateľstvo. Prostredníctvom pracovníkov fakulty spoznal historické centrum mesta i jeho blízke okolie, Počas návštevy Dr. Orbika sa v Banskej Bystrici konal 39. ročník celoštátnej súťaže Stredoškolskej odbornej činnosti, na ktorej úspešnom priebehu participovala aj FZ. Dr. Orbik bol prítomný na slávnostnom zahájení uvedenej súťaže i počas slávnostného vyhlásenia jej výsledkov. V závere svojho pobytu deklaroval mimoriadnu spokojnosť nielen so samotnou pedagogickou činnosťou, ale aj so všetkými pridruženými aktivitami a presvedčenie pokračovať v ďalšej spolupráci medzi FZ SZU a poľskou univerzitou v Zabrze.