Slovo dekanky (máj 2017)

A máme tu máj. Krásny mesiac, ktorý sa spája nielen s kvitnúcim orgovánom a jarou v plnom rozkvete, ale aj s mnohými významnými dňami. Oslavujeme 1. máj – Sviatok práce. 8. máj je Dňom víťazstva nad fašizmom, kedy sa skončila druhá svetová vojna v Európe. Bohužiaľ, často vnímame tieto sviatočné dni len ako voľné, kedy máme viac dní odpočinku a len málo sa zaujímame o historické pozadie týchto udalostí .

12. máj je Medzinárodným dňom sestier, pretože sa v tento deň, v roku 1820 vo Florenci, narodila Florence Nightingaleová, zakladateľka moderného ošetrovateľstva. Je to pocta tejto výnimočnej ošetrovateľke, ktorú si pripomínajú sestry na celom svete. Aj ja sa pripájam k zástupu gratulantov a zo všetkého najviac si želám, aby sa sestrám a ošetrovateľstvu vrátil ich status výnimočnosti a dôležitosti, aby si sestry a lekári našli opäť spoločnú reč, pretože bez ich spolupráce nebude ani kvalitná zdravotná starostlivosť o pacienta.

Teší ma, keď sa každý rok stretávam so sestrami na  slávnostnej konferencii ku Dňu sestier, ktorú organizujú naše zdravotnícke zariadenia v Banskej Bystrici. Symbolické kvety v kyticiach obojstranne vyjadrujú  našu vzájomnú vďaku za spoluprácu, ktorú si veľmi vážime.

Teší ma, keď môžem poblahoželať doc. PhDr. Márií Šupínovej, PhD. k získaniu ocenenia Biele srdce za prínos v oblasti vzdelávania v ošetrovateľstve, ktoré udeľuje Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek. Je to vyznamenanie aj pre celú fakultu.

Teší ma, keď lekári a nelekárski zdravotnícki pracovníci nachádzajú spoločnú reč pri tvorbe stratégie k sieti ambulantných zariadení v našom kraji a my máme tú česť byť pri tom a dávať tak o sebe vedieť a otvárať tak fakultu aj aktivitám širšieho spoločenského a odborného významu.

Máme obdobie štátnych skúšok. Praktické skúšky sú pevnou súčasťou tohto procesu a členovia komisie preverujú úroveň  zručností našich študentov. Mrzí ma, keď zlyháva komunikácia, keď niektorí študenti nevenujú dostatočnú pozornosť plneniu svojich povinností a ja tak opakovane musím riešiť tie isté problémy. Stačilo by, keby sme si všetci uvedomili, že sme na fakulte, ktorej zameranie už prirodzene vyvoláva potrebu byť presným, zodpovedným a spoľahlivým.

Prajem všetkým vysokoškolským učiteľom a ich študentom úspešný rozkvitnutý máj.