UZS – Praktická časť štátnych záverečných skúšok je za nami

„UŽ SME SA PRESTALI HRAŤ – PRIJÍMAME ZODPOVEDNOSŤ ZA NAŠE VEDOMOSTI“. V dňoch 9. 5. – 11. 5. 2017 sa konali praktické štátne skúšky budúcich zdravotníckych záchranárov. Členovia katedry urgentnej zdravotnej starostlivosti pripravili študentom modelové situácie, ktoré museli riešiť tak, ako sa na ne pripravovali počas celého štúdia. Jednotlivé situácie boli náročné, niesli sa v duchu „VEDOMOSŤ, ODBORNOSŤ A EMPATIA.“ Už druhý rok boli modelové situácie zamerané najmä na diagnostické zručnosti budúcich záchranárov, nakoľko zameranie záchrannej zdravotnej služby vo svete sa významne mení. Vo výjazdoch sa  zvyšuje počet geriatrických pacientov, chronicky chorých, ale aj tých, ktorí sa nenachádzajú v akútnom ohrození života. To je dôvod, prečo je odborná príprava študentov v posledných rokoch zameraná predovšetkým k prehĺbeniu vedomostí a zručností v  oblasti diferenciálnej diagnostiky pacienta. Študenti počas praktickej časti štátnych záverečných skúšok preukázali zodpovedajúce vedomosti a zručnosti a počas riešenia jednotlivých situácií vedeli použiť aj také pomôcky, ktoré sú vo svete v práci záchranára odporúčaním a bežným štandardom, ako je napríklad turniket, izraelský obväz a podobne.