Slávnostná promócia absolventov 3. júla 2017

Dekanka Fakulty zdravotníctva SZU v Bratislave so sídlom v Banskej Bystrici
doc. PhDr. Bc. Beáta Frčová, PhD., MPH
si Vás dovoľuje pozvať
na slávnostnú promóciu absolventov Fakulty zdravotníctva SZU

dňa 3. júla 2017

v aule SZU na Bernolákovej ulici v Banskej Bystrici.

Harmonogram promócií:

  • 9.00 hod. (nácvik od 8.00 hod.) – Ošetrovateľstvo denné štúdium
  • 10.30 hod. (nácvik od 9.30 hod.) – Fyzioterapia, Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve, Urgentná zdravotná starostlivosť (denné štúdium)
  • 12.30 hod. (nácvik od 11.30 hod.) – Fyzioterapia externé štúdium
  • 14.30 hod. (nácvik od 13.30 hod.) – Ošetrovateľstvo externé štúdium