Telefónne číslo technickej podpory MAIS

HOTLINE: 0948 591 177

Služby technickej podpory sú dostupné v pracovných dňoch od 9:00 do 15:00 hod. okrem piatka,
kedy je technická podpora do 13:00 hod.

Prioritne doporučujeme používať e-mailovú adresu: mais@szu.sk