Dôležitá informácia pre prijatých uchádzačov

Informácie k návratke:

  • k návratke ktorú musíte poslať do 14. 7. 2017 je potrebné priložiť tieto doklady:
    • návratku (odstrihnete) nevyznačujete žiadny voliteľný predmet iba označíte „nastúpim“ alebo „nenastúpim“ a podpíšete
    • doklad o úhrade (akceptuje sa len prevodný príkaz – žiadny iný doklad nebude akceptovaný)

Viac dokladov nemusíte posielať!

[waiting name=“Návratka“]