Slovo dekanky (júl 2017)

A máme leto…

vysnívané, veselé, plné oddychu a čerpania energie, ktorú budeme potrebovať do ďalších dní.

S letom prišli však aj „turbulencie“, ktoré boli odštartované v našich médiách o Slovenskej zdravotníckej univerzite. Dôležitou správou pre našich novoprijatých študentov a študentov vyšších ročníkov je, že sa nemusia obávať o priebeh ďalšieho štúdia a o to, že zostanú bez diplomov. Vedenie fakulty, ako aj  jej akademická obec, sa v súčasnosti  pripravujú na nový akademický  rok 2017/18. Študenti budú pokračovať v svojom začatom štúdiu v štandardných podmienkach a nie je dôvod na pochybnosti a obavy.

Prežili sme krásne promócie, ktoré sú oslavou úspešných absolventov a ich najbližších. Sú o zdieľaní úprimnej radosti z dosiahnutých výsledkov. Promócie patria k tradičným obradom na akademickej pôde a pre nás – vysokoškolských pedagógov sú pomyselným zavŕšením akademického roka.

Chcem sa poďakovať študentom za všetko dobré, čo sa im podarilo v uplynulom akademickom roku. Vyslovujem veľkú vďaku členom vedenia fakulty,  profesorom, docentom, odborným asistentom, asistentom, klinickým pracovníkom, mentorom a všetkým nepedagogickým pracovníkom fakulty, ktorí sa starajú o to, aby fakulta napĺňala svoje poslanie a aby sme sa v nej cítili všetci dobre.

Chcem sa poďakovať  vedeniu univerzity za spoluprácu. Ďakujem našim fakultným nemocniciam, klinikám, všetkým zdravotníckym a iným  zariadeniam, ktoré nám vytvárajú podmienky pre kvalitnú výučbu.

Ďakujem za spoluprácu Mestu Banská Bystrica, ako aj Univerzite Mateja Bela a Akadémií umenia , ktorí vnímajú Fakultu zdravotníctva SZU ako prirodzenú súčasť vysokoškolského prostredia nášho mesta.

Prajem si, aby sme do nového akademického roka vstupovali s radosťou, aby sme sa stretli na slávnostnom otvorení akademického roka bez zbytočných obáv a s chuťou prežiť úspešný akademický rok 2017/18.

Krásne leto želám…