Zomrela PhDr. Mária Ištóková (1939 – 2017)

CLARA EST, ET QUAE NUMQUAM MARCESCIT, SAPIENTIA;
ET FACILE VIDETUR AB HIS QUI DILIGUNT EAM, ET INVENITUR AB HIS QUI QAERUNT ILLAM
Múdrosť žiari a nevädne, ochotne sa dá vidieť tým, ktorí ju milujú, a nájsť tým, ktorí ju hľadajú

SZ, Múd 6,12,13


Vždy je veľmi smutné, keď nás náhle opustí človek, s ktorým máme spoločnú cestu dlhý čas. O to viac, keď je to človek, ktorý bol múdry, nesmierne vzdelaný a v mnohých oblastiach výnimočný.

PhDr. Mária Ištóková nás náhle opustila 15. júla 2017. Pre nás mnohých bola dlhoročnou kolegyňou a od vzniku Fakulty zdravotníctva SZU v Banskej Bystrici (2005) pôsobila ako externý vysokoškolský učiteľ na katedre spoločných disciplín. Jej aprobáciou bol slovenský jazyk a literatúra a latinský jazyk.

Pani doktorka sa tešila mimoriadnej obľube všetkých študentov a kolegov pre svoju prirodzenú ľudskú múdrosť, veľkú lásku k umeniu a literatúre, pedagogické a rétorické majstrovstvo a hlboko ľudský prístup k ľuďom.

Odišiel človek, ktorého múdrosť žiarila a ochotne ju odovzdávala tým, ktorí ju chceli vidieť a pomáhala tým, ktorí ju hľadali.

Česť jej pamiatke!